www.wszystkodladrobiu.pl
Kategorie
Nowości
Murin Facoum Blok 5 kg
Netto: 142,59 zł
Brutto: 154,00 zł
Murin Forte Pasta 5 kg
Netto: 101,85 zł
Brutto: 110,00 zł
Murin Facoum Granulat 5 kg
Netto: 87,04 zł
Brutto: 94,00 zł
Murin Facoum pasta saszetki 5 kg
Netto: 119,44 zł
Brutto: 129,00 zł
Murin Dife pasta girasole saszetki 20 kg
Netto: 408,33 zł
Brutto: 441,00 zł
Murin Forte Granulat 5 kg
Netto: 67,59 zł
Brutto: 73,00 zł
Koximol 5 l
Netto: 273,15 zł
Brutto: 295,00 zł
Koximol 250 ml
Netto: 27,78 zł 25,00 zł
Brutto: 30,00 zł 27,00 zł
Dual Acid Cleaner 25 l
Netto: 310,00 zł
Brutto: 381,30 zł
Kilcox Extra 5 l
Netto: 279,00 zł
Brutto: 301,32 zł
Informacje
Polecamy
Fumagri Comfort suchy aerozol na 800 m3
Netto: 83,20 zł
Brutto: 89,86 zł
Papier dla piskląt mocny
Netto: 58,54 zł
Brutto: 72,00 zł
Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Szukaj treści

Wpisz szukaną frazę


Wyszukiwanie zaawansowane
Nowości
Murin Forte Pasta 5 kg
images/min/product_mid/2dc304fec8a3f3e76bf05d806de65c69.jpg Murin Forte Pasta 5 kg Murin Forte Pastasaszetka 12 g Gotowa do użycia przynęta na gryzonie, w postaci pasty z dodatkiem ziaren słonecznika. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Przed użyciem zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na etykiecie oraz ocenić poziom infestacji (liczebności organizmów szkodliwych). Murin Forte Pasta jest przynętą na gryzonie, produkowaną na bazie bromadiolonu – substancji czynnej z grupy antykoagulantów, skutecznej w zwalczaniu myszy i szczurów: myszy domowej (Mus musculus), szczura wędrownego (Rattus norvegicus), szczura śniadego (Rattus rattus). Przeznaczenie produktu: Produkt przeznaczony jest do zwalczania gryzoni wewnątrz i wokół budynków oraz na terenach otwartych, np.: w domach, mieszkaniach, piwnicach, garażach, schowkach, ogrodach (z wyłączeniem miejsc uprawy i przechowywania roślin i produktów roślinnych), wewnątrz i wokół budynków przemysłowych (np. magazynów, ładowni statków). Sposób użycia: Produkt jest gotowy do użytku i należy go stosować zgodnie z podanymi poniżej dawkami. Produktu nie wykładać w sposób przypadkowy. Nie dotykać gołymi rękoma, używać rękawic ochronnych. Przynętę stosować wyłącznie w odpowiednich, dostępnych w sprzedaży, karmnikach deratyzacyjnych zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem oraz odpowiednio oznakowanych. Karmniki te powinny być przytwierdzone do podłoża i rozmieszczone w sposób bezpieczny, aby zminimalizować ryzyko otwarcia, działanie czynników atmosferycznych i przypadkowe połknięcie przez dzieci lub przez zwierzęta niebędące przedmiotem zwalczania (zwłaszcza psy, koty, świnie, drób, dzikie ptactwo). Zabezpieczyć przynętę w taki sposób, aby nie mogła być wynoszona. Obserwować miejsca pobytu gryzoni, a karmniki z przynętą umieszczać przy norach, wzdłuż ścieżek przebiegu gryzoni i w miejscach ich największego zagęszczenia. Dawkowanie: Myszy: 20-40 g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 5 m. W przypadku liczniejszej inwazji gryzoni, zaleca się rozstawienie co 2 m. Należy co 2-3 dni przenosić przynętę podczas sprawdzania i/lub uzupełniania punktów z przynętą. Szczury :  60-100 g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych rozmieszczonych co 10 m. W przypadku liczniejszej inwazji gryzoni, zaleca się rozstawienie co 5 m. Nie należy przesuwać lub przemieszczać punktów z przynętą przez kilka dni. Jeżeli nie zauważono oznak aktywności po 7-10 dniach, należy przenieść przynętę do obszaru o zwiększonej aktywności gryzoni. Śmierć gryzoni następuje zazwyczaj po 4-10 dniach od spożycia. Należy prowadzić regularne inspekcje punktów, w których wyłożona jest przynęta i uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonie. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, raz w tygodniu wymienić karmniki z przynętą. Jeżeli przynęta została całkowicie skonsumowana należy zwiększyć liczbę punktów w tym obszarze. Przynętę uszkodzoną przez wodę lub zanieczyszczoną należy wymieniać. Martwe gryzonie wyszukiwać i usuwać, stosując rękawice ochronne. W celu zminimalizowania ryzyka spożycia i zatrucia przez dzieci oraz zwierzęta niebędące przedmiotem zwalczania, należy w trakcie czynności kontrolnych miejsc wykładania przynęty, zebrać i usunąć padłe gryzonie oraz części przynęty znalezione poza karmnikiem deratyzacyjnym i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Nie należy długoterminowo stosować na danym terenie środków gryzoniobójczych opartych na antykoagulantach. Gryzonie powinny zostać zwalczone w ciągu 6 tygodni. Nie stosować produktu z innymi produktami biobójczym.Miejsca publiczne, w których stosowany jest produkt powinny być odpowiednio oznakowane. W pobliżu punktów z przynętą umieścić informację, że kontakt z produktem lub padłymi gryzoniami jest niebezpieczny oraz informację o środkach pierwszej pomocy w przypadku zatrucia. Należy uważnie przeczytać informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu. Zalety MURIN FORTE:- Nowe, bardzo atrakcyjne formy przynęty na myszy i szczury.- Zastosowane substancje wabiące i smakowe gwarantują bardzo długą atrakcyjność przynęty dla gryzoni. - Wysoka skuteczność, gdyż środek wstrzymuje krzepnięcie krwi przy jednokrotnym przyjęciu. - Bezpieczne ponieważ zawierają bitrex - bardzo gorzki związek zapobiegający przypadkowemu spożyciu przez organizmy nie docelowe. Słabe działanie toksyczne na psy, koty, świnie, przeżuwacze.- Ciastowata forma pozwala precyzyjnie rozpoznać ślady żerowania. - Działa z opóźnieniem i bez wywoływania bolesnych stanów agonalnych, nie wzbudzając nieufności u gryzoni.- Odporność na wilgoć, dzięki zawartości tłuszczu.Atrakcyjność form przynęty dla różnych gatunków zwierząt FORMA PRZYNĘTY MYSZ DOMOWA SZCZUR WĘDROWNY SZCZUR ŚNIADY MYSZ LEŚNA PSY PTAKI PASTA 10 10 7 8 8 1 KREM 12 12 12 5 8 1 GRANULKI 6 6 5 5 6 2 MINI BLOCZKIPARAFINOWANE 2 5 2 2 1 1 PRZYNĘTA MIESZANA 6 6 5 5 1 7 PRZYNĘTA MIESZANAPORCJ. W WORECZKACH* 4 4 4 4 1 1 ZIARNA ZBÓŻ 5 4 5 5 1 8 Skala atrakcyjności od 1 do 12      *papier powlekany polietylenem Dawka śmiertelna po jednokrotnym przyjęciu przynęty (DL50) w gramach gotowej przynęty - przy średniej wadze Masa zwierzęcia Warfaryna 0,025% Chlorofacinon 0,005% Kumatetralyl 0,0375% Difenacoum 0,005% Bromadiolone 0,005% Brodifacoum 0,005% szczur 250g 186g 102,5g 12g 9g 5,6g 1,3g mysz 25g 37,4g 12,7g * 0,4g 0,8g 0,2g * brak danych  Dawka śmiertelna po kilkakrotnym przyjęciu przynęty (DL50) w gramach gotowej przynęty, przez pięć kolejnych dni Zwierzę o masie STĘŻENIE (W %) SUBSTANCJI AKTYWNEJ Warfarin 0,025% Clorphacinone 0,005% Difenacoum 0,005% Bromadiolone 0,005% Brodifacoum 0,005% szczur 250g 0,44g 0,80g 0,44g 0,35g 0,15g mysz 25g * * 0,4g * 0,02g *-brak danych Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia człowieka wynikające ze stosowania produktu: Substancja czynna zawarta w produkcie jest antagonistą witaminy K. Na skutek połknięcia większych ilości, następuje niedobór witaminy K, co może doprowadzić do krwotoków skórnych, krwotoków błon śluzowych, innych organów i tkanek miękkich. Szkodliwe działanie może wystąpić dopiero z 3 - 7 dniowym opóźnieniem. W przypadku inhalacji, może powodować kaszel i ból gardła, a w przypadku kontaktu ze skórą- zaczerwienienie i podrażnienie   Ważność: 24 miesiące od daty produkcji (w temperaturze pokojowej) Produkt posiada Pozwolenie Ministra Zdrowia nr PL/2014/0140/MR Netto: 101,85 zł
Brutto: 110,00 zł
koszyk,powiedz, 2514
Netto: 101,85 zł
Brutto: 110,00 zł
Murin Facoum Granulat 5 kg
images/min/product_mid/b5641029fe6ac3ea8808c71a3628bfc3.jpg Murin Facoum Granulat 5 kg Murin Facoum Granulat  Charakterystyka:To nowoczesne i wyjątkowo skuteczne preparaty do zwalczania szczurów i myszy. Zawierają 0,005% brodifacoum. Są uznane i stosowane od kilkunastu lat w wielu krajach świata. Skomponowane na bazie produktów zbożowych, doskonałych atraktantów zapachowo-smakowych, zawierają benzoesan denatonium oraz substancje mumifikujące. Gryzonie giną po jednorazowym pobraniu trutki. Preparat działa z opóźnieniem, nie powoduje bolesnych stanów agonalnych, co nie wzbudza nieufności w populacji gryzoni. Sposób zastosowania:Przynętę należy wykładać w stacjach trutek służących specjalnie do tego preparatu. Stacje trutek umieścić w miejscu odwiedzanym przez myszy i szczury, w norach, wzdłuż ich korytarzy, a w szczególności wzdłuż ścian. Uzupełniać przynętę zanim zostanie całkowicie zużyta. Na szczury stosować dawkę 25-50g przynęty co 10-15 metrów, na myszy natomiast 5-15g przynęty co 3-5 metrów. Większe ilości dawki mogą okazać się wskazane (do 50g) w miejscach szczególnie nękanych przez myszy. W przypadku ryzyka nowych inwazji pozostawić małe ilości przynęty dla nowo przybyłych.   Zalety MURIN FACOUM:- Nowe, bardzo atrakcyjne formy przynęty na myszy i szczury.- Zastosowane substancje wabiące i smakowe gwarantują bardzo długą atrakcyjność przynęty dla gryzoni. - Wysoka skuteczność, gdyż środek wstrzymuje krzepnięcie krwi przy jednokrotnym przyjęciu. - Bezpieczny ponieważ zawiera benzoesan denatonium - bardzo gorzki związek zapobiegający przypadkowemu spożyciu.- Zaspokaja potrzebę gryzienia.- Bardzo dobre właściwości mumifikujące.- Działa z opóźnieniem i bez wywoływania bolesnych stanów agonalnych, nie wzbudzając nieufności u gryzoni. Atrakcyjność form przynęty dla różnych gatunków zwierząt FORMA PRZYNĘTY MYSZ DOMOWA SZCZUR WĘDROWNY SZCZUR ŚNIADY MYSZ LEŚNA PSY PTAKI PASTA 10 10 7 8 8 1 KREM 12 12 12 5 8 1 GRANULKI 6 6 5 5 6 2 MINI BLOCZKIPARAFINOWANE 2 5 2 2 1 1 PRZYNĘTA MIESZANA 6 6 5 5 1 7 PRZYNĘTA MIESZANAPORCJ. W WORECZKACH* 4 4 4 4 1 1 ZIARNA ZBÓŻ 5 4 5 5 1 8 Skala atrakcyjności od 1 do 12 *papier powlekany polietylenem Dawka śmiertelna po jednokrotnym przyjęciu przynęty (DL50) w gramach gotowej przynęty - przy średniej wadze Zwierzę o masie STĘŻENIE (W %) SUBSTANCJI AKTYWNEJ Warfarin 0,025% Clorphacinone 0,005% Kumatetratyl 0,0375% Difena- coum 0,005% Bromadio- lone 0,005% Brodifa- coum 0,005% ORGANIZMY DOCELOWE szczur 250g 186g 102,5g 12g 9g 5,6g 1,3g mysz 25g 37,4g 12,7g * 0,4g 0,8g 0,2g *-brak danych Dawka śmiertelna po kilkakrotnym przyjęciu przynęty (DL50) w gramach gotowej przynęty, przez pięć kolejnych dni Zwierzę o masie STĘŻENIE (W %) SUBSTANCJI AKTYWNEJ Warfarin 0,025% Clorphacinone 0,005% Difenacoum 0,005% Bromadiolone 0,005% Brodifacoum 0,005% szczur 250g 0,44g 0,80g 0,44g 0,35g 0,15g mysz 25g * * 0,4g * 0,02g *-brak danych Objawy zatrucia - informacje medyczne: W przypadku spożycia przez nieuwagę spowodować wymioty pijąc letnią, soloną wodę. W przypadku zatrucia lub wystąpienia niepokojących objawów - krwotoki i ogólne osłabienie - należy zgłosić się do lekarza.Odtrutka: witamina K, doustnie lub w formie zastrzyku (domięśniowo lub dożylnie). Ponieważ jest to produkt antykoagulacyjny nie zaleca się stosowania żadnych środków wstrzymujących krzepnięcie krwi.W przypadku, kiedy wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym. Środki ostrożności:1. Preparat jest szkodliwy dla ludzi, zwierząt i ptactwa domowego, choć dzięki zawartości bitrexu prawdopodobieństwo przypadkowego spożycia przez człowieka jest minimalne.2. Wykładać w miejscach zabezpieczonych przed dostępem dzieci, zwierząt i ptactwa domowego.3. Trutki nie rozkładać gołymi rękoma - używać gumowych rękawic4. Wyszukiwać starannie szczątki padłych gryzoni i niszczyć je poprzez spalanie lub zakopywanie głęboko w ziemi, z dala od studni i innych zbiorników wodnych. W ten sam sposób zniszczyć pozostałą po akcji trutkę.5. Po pracy umyć ręce wodą i mydłem Ważność: 24 miesiące od daty produkcji (w temperaturze pokojowej) Produkt posiada Pozwolenie Ministra Zdrowia Nr 0296/03 Netto: 87,04 zł
Brutto: 94,00 zł
koszyk,powiedz, 2513
Netto: 87,04 zł
Brutto: 94,00 zł
Murin Facoum pasta saszetki 5 kg
images/min/product_mid/13312286564fd19def2326e.jpg Murin Facoum pasta saszetki 5 kg Murin Facoum pasta szaszetki 12 g op. 5 kg Pasta: bardzo atrakcyjna dla szkodników i wygodna dla profesjonalnych użytkowników, rozwiązuje praktycznie wszystkie problemy związane ze zwalczaniem gryzoni. Ze względu na dużą zawartość tłuszczu charakteryzuje się dużą odpornością na wilgotność. Została ona opracowana specjalnie w taki sposób, żeby nie mogły jej roznosić owady zakażające środki spożywcze, co jest ważne szczególnie w sytuacjach, kiedy muszą zostać zastosowane zasady HACCP. Właściwości:Jest to najsilniejszy środek wstrzymujący krzepnięcie krwi, jaki jest obecnie dostępny w handlu. Śmierć następuje ogólnie szybciej niż w wypadku innych antykoagulantów (po ok. 3-4 dniach). Wysoka skuteczność również na najbardziej odporne gatunki myszy domowej (Mus musculus) oraz przy ekstremalnie licznych populacjach szkodników. Posiada bardzo dobre właściwości mumifikujące.Preparat przeznaczony jest do zwalczania myszy i szczurów w pomieszczeniach zamkniętych. Zawiera 0,005% brodifacoum (związek z grupy antykoagulatów) oraz benzoesan denatonium - związek bardzo gorzki zapobiegający przypadkowemu spożyciu oraz związki mumifikujące. Sposób użycia:Murin Facoum Pasta- należy wkładać do stacji trutek służących specjalnie do stosowania tego preparatu. Stacje trutek ustawić w miejscach gdzie występują gryzonie; w pobliżu ich kryjówek, i na drogach przebiegu, w miejscach spokojnych i suchych. Trutkę należy systematycznie uzupełniać w stacjach trutek aż do momentu całkowitego wytępienia gryzoni co następuje po 2 tygodniach od wyłożenia trutki. Gryzonie zaczynają padać po 4-5 dniach od zjedzenia trutki. Zalety MURIN FACOUM:- Nowe, bardzo atrakcyjne formy przynęty na myszy i szczury.- Zastosowane substancje wabiące i smakowe gwarantują bardzo długą atrakcyjność przynęty dla gryzoni. - Wysoka skuteczność, gdyż środek wstrzymuje krzepnięcie krwi przy jednokrotnym przyjęciu. - Bezpieczne ponieważ zawierają bitrex - bardzo gorzki związek zapobiegający przypadkowemu spożyciu.- Bardzo dobre właściwości mumifikujące.- Ciastowata forma pozwala precyzyjnie rozpoznać ślady żerowania. - Działa z opóźnieniem i bez wywoływania bolesnych stanów agonalnych, nie wzbudzając nieufności u gryzoni.- Odporność na wilgoć, dzięki zawartości tłuszczu. Atrakcyjność form przynęty dla różnych gatunków zwierząt FORMA PRZYNĘTY MYSZ DOMOWA SZCZUR WĘDROWNY SZCZUR ŚNIADY MYSZ LEŚNA PSY PTAKI PASTA 10 10 7 8 8 1 > KREM 12 12 12 5 8 1 GRANULKI 6 6 5 5 6 2 MINI BLOCZKIPARAFINOWANE 2 5 2 2 1 1 PRZYNĘTA MIESZANA 6 6 5 5 1 7 PRZYNĘTA MIESZANAPORCJ. W WORECZKACH* 4 4 4 4 1 1 ZIARNA ZBÓŻ 5 4 5 5 1 8 Skala atrakcyjności od 1 do 12 *papier powlekany polietylenem Dawka śmiertelna po jednokrotnym przyjęciu przynęty (DL50) w gramach gotowej przynęty - przy średniej wadze Zwierzę o masie STĘŻENIE (W %) SUBSTANCJI AKTYWNEJ Warfarin 0,025% Clorphacinone 0,005% Kumatetratyl 0,0375% Difenacoum 0,005% Bromadiolone 0,005% Brodifacoum 0,005% ORGANIZMY DOCELOWE szczur 250g 186g 102,5g 12g 9g 5,6g 1,3g mysz 25g 37,4g 12,7g * 0,4g 0,8g 0,2g *-brak danych Dawka śmiertelna po kilkakrotnym przyjęciu przynęty (DL50) w gramach gotowej przynęty, przez pięć kolejnych dni Zwierzę o masie STĘŻENIE (W %) SUBSTANCJI AKTYWNEJ Warfarin 0,025% Clorphacinone 0,005% Difenacoum 0,005% Bromadiolone 0,005% Brodifacoum 0,005% szczur 250g 0,44g 0,80g 0,44g 0,35g 0,15g mysz 25g * * 0,4g * 0,02g *-brak danych   Ważność: 24 miesiące od daty produkcji (w temperaturze pokojowej) Produkt posiada Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 0295/03 Netto: 119,44 zł
Brutto: 129,00 zł
koszyk,powiedz, 2512
Netto: 119,44 zł
Brutto: 129,00 zł
Murin Dife pasta girasole saszetki 20 kg
images/min/product_mid/murin-dife-pasta-girasole-saszetki-5-kg-20kg-szczury-myszy.jpg Murin Dife pasta girasole saszetki 20 kg Murin Dife Pasta girasole saszetki 20 kg saszetka 12 g Murin Dife Pasta Girasole to gotowa do użycia przynęta na gryzonie. Ma postać miękkiej, tłustej pasty z dodatkiem nasion słonecznika. Substncją czynną w produkcie jest difenacoum-antykoagulant. Produkt zawiera benzoesan denatonium- gorzką substancję zapobiegającą spożyciu przez organizmy niedocelowe. Wykazuje skuteczność w zwalczaniu następujących gatunków gryzoni domowych: myszy domowej (Mus musculus), szczura wędrownego (Rattus norvegicus), szczura śniadego (Rattus rattus). Śmierć następuje po kilku dniach od zjedzenia trutki, zazwyczaj po 4-10. Przeznaczenie produktu:Produkt skierowany jest do zwalczania gryzoni wewnątrz i wokół budynków w :- domach, mieszkaniach,- piwnicach, garażach,- schowkach,- ogrodach ( z wyłączeniem miejsc uprawy i przechowywania roślin i produktów roslinnych). Sposób użycia:Produktu nie należy dotykać gołymi rękoma. Zaleca się zabezpieczać ręce odpowiednimi rękawicami (zanieczyszczone rękawice nalezy przekazać firmie posiadającej uprawnienia do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych). W przypadku stosowania produktu umieszczonego w jednodawkowych pojemnikach, należy zdjąć górną folię zabezpieczającą, przed umieszczeniem w karmniku deratyzacyjnym. Produkt umieszczać wyłącznie w dostępnych w sprzedaży, odpornych na manipulacje karmnikach deratyzacyjnych, oznaczonych tak, aby było oczywiste, że zawierają one srodki gryzoniobójcze i nie wolno przy nich manipulować. Karmniki powinny być przytwierdzone do podłoża oraz zabezpieczać przed działąniem czynników atmosferycznych i połknięciem przez przypadkowe gatunki nie będące przedmiotem zwalczania. Dawkowanie:Szczury:W przypadku niskiej infestacji rozmiescić po 60- 200 g przynęty w karmnikach deraztyzacyjnych co 10 metrów, a w przypadku wysokiej infestacji co 5 m (60-200 g/ 10 m2). Nie ruszać i nie usuwać przynęty przez kilka dni od jej umieszczenia. Jesli przez 7-10 dni nie zauważono aktywności gryzoni, przynętę przesunąć do miejsca ich wzmożonej obecności. Myszy:W przypadku niskiej infestacji rozmiescić 20-40 g przynęty w karmnikach deratyzacyjnych co 5 metrów, zmniejszając odstępy do 2 m w przypadku wysokiej infestacji (20-40 g/10 m2). W celu zwiększenia skuteczności działania, przynętę przemieszczać co 2-3 dni, po uprzedniej kontroli i/lub uzupełnieniu. Należy prowadzić regularne inspekcje punktów, w których wyłożona jest przynęta i uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonie. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, raz w tygodniu wymienić pojemnik z przynętą. Jeżeli przynęta została całkowicie skonsumowana nalezy zwiększyć liczbę punktów w tym obszarze. Przynętę uszkodzoną przez wodę lub zanieczyszczoną należy wymieniać. Martwe gryzonie wyszukiwać i usuwać, stosując rekawice ochronne.W celu zminimalizowania ryzyka spożycia i zatrucia przez dzieci oraz zwierzęta nie będące przedmiotem zwalczania, należy w trakcie czynności kontrolnych miejsc wykładania przynęty , zebrać i usunąć padłe gryzonie oraz części przynęty znalezione poza karmnikiem deratyzacyjnym i przekazac firmie posiadającej uprawnienia do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.Martwe gryzonie usuwać możliwie najszybciej. W trakcie usuwania martwych zwierząt stosować rękawice ochronne. Nie należy długoterminowo stosować  na danym terenie środków gryzoniobójczych opartych na antykoagulantach- produktu nie należy stosować w sposób ciągły ( nie przekraczać okresu 6 tygodni, po upływie których usunąć karmniki i pozbyć się resztek przynęty).Nie stosować produktu z innymi produktami biobójczymi. Środki ostrożności:Chronić przed dziecmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Unikać zanieczyszczenia skóry. Usuwać produkt Ważność: 24 miesiące od daty produkcji ( w temperaturze pokojowej) Pozwolenie Ministra Zdrowia nr PL/2013/0077/A/MR Netto: 408,33 zł
Brutto: 441,00 zł
koszyk,powiedz, 2511
Netto: 408,33 zł
Brutto: 441,00 zł
Murin Forte Granulat 5 kg
images/min/product_mid/8832a5016b70cd1211b9408e97ba0476.jpg Murin Forte Granulat 5 kg Murin Forte Granulat 5 kg Charakterystyka:To nowoczesne i wyjątkowo skuteczne preparaty do zwalczania szczurów i myszy. Zawierają 0,005% bromadiolone. Są uznane i stosowane od kilkunastu lat w wielu krajach świata. Skomponowane na bazie produktów zbożowych, doskonałych atraktantów zapachowo-smakowych, zawierają benzoesan denatonium. Gryzonie giną po jednorazowym pobraniu trutki. Preparat działa z opóźnieniem, nie powoduje bolesnych stanów agonalnych, co nie wzbudza nieufności w populacji gryzoni. Sposób użycia:Przynętę należy wykładać do stacji trutek służących specjalnie do stosowania tego preparatu. Stacje trutek umieścić w miejscu odwiedzanym przez myszy i szczury, w norach, wzdłuż ich korytarzy, a w szczególności wzdłuż ścian. Uzupełniać przynętę zanim zostanie całkowicie zużyta. Na szczury stosować dawkę 25-50g przynęty co 10-15 metrów, na myszy natomiast 5-15g przynęty co 3-5 metrów. Większe ilości dawki mogą okazać się wskazane (do 50g) w miejscach szczególnie nękanych przez myszy. W przypadku ryzyka nowych inwazji pozostawić małe ilości przynęty dla nowo przybyłych. Zalety MURIN FORTE:- Nowe, bardzo atrakcyjne formy przynęty na myszy i szczury.- Zastosowane substancje wabiące i smakowe gwarantują bardzo długą atrakcyjność przynęty dla gryzoni. - Wysoka skuteczność, gdyż środek wstrzymuje krzepnięcie krwi przy jednokrotnym przyjęciu. - Bezpieczny ponieważ zawiera benzoesan denatonium - bardzo gorzki związek zapobiegający przypadkowemu spożyciu przez organizmy nie docelowe. Słabe działanie toksyczne na psy, koty, świnie, przeżuwacze.- Zaspokaja potrzebę gryzienia.- Działa z opóźnieniem i bez wywoływania bolesnych stanów agonalnych, nie wzbudzając nieufności u gryzoni. Atrakcyjność form przynęty dla różnych gatunków zwierząt FORMA PRZYNĘTY MYSZ DOMOWA SZCZUR WĘDROWNY SZCZUR ŚNIADY MYSZ LEŚNA PSY PTAKI PASTA 10 10 7 8 8 1 KREM 12 12 12 5 8 1 GRANULKI 6 6 5 5 6 2 MINI BLOCZKIPARAFINOWANE 2 5 2 2 1 1 PRZYNĘTA MIESZANA 6 6 5 5 1 7 PRZYNĘTA MIESZANAPORCJ. W WORECZKACH* 4 4 4 4 1 1 ZIARNA ZBÓŻ 5 4 5 5 1 8 Skala atrakcyjności od 1 do 12 *papier powlekany polietylenem Dawka śmiertelna po jednokrotnym przyjęciu przynęty (DL50) w gramach gotowej przynęty - przy średniej wadze Zwierzę o masie STĘŻENIE (W %) SUBSTANCJI AKTYWNEJ Warfarin 0,025% Clorphacinone 0,005% Kumatetratyl 0,0375% nacoum 0,005% Bromadiolone 0,005% Brodifacoum 0,005% ORGANIZMY DOCELOWE szczur 250g 186g 102,5g 12g 9g 5,6g 1,3g mysz 25g 37,4g 12,7g * 0,4g 0,8g 0,2g *-brak danych Dawka śmiertelna po kilkakrotnym przyjęciu przynęty (DL50) w gramach gotowej przynęty, przez pięć kolejnych dni *-brak danych Zwierzę o masie STĘŻENIE (W %) SUBSTANCJI AKTYWNEJ Warfarin 0,025% Clorphacinone 0,005% nacoum 0,005% Bromadiolone 0,005% Brodifacoum 0,005% szczur 250g 0,44g 0,80g 0,44g 0,35g 0,15g mysz 25g * * 0,4g * 0,02g Objawy zatrucia - informacje medyczne:W przypadku spożycia przez nieuwagę spowodować wymioty pijąc letnią, soloną wodę. W przypadku zatrucia lub wystąpienia niepokojących objawów - krwotoki i ogólne osłabienie - należy zgłosić się do lekarza.Odtrutka: witamina K, doustnie lub w formie zastrzyku (domięśniowo lub dożylnie). Ponieważ jest to produkt antykoagulacyjny nie zaleca się stosowania żadnych środków wstrzymujących krzepnięcie krwi.W przypadku, kiedy wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym. Środki ostrożności:1. Preparat jest szkodliwy dla ludzi, zwierząt i ptactwa domowego, choć dzięki zawartości bitrexu prawdopodobieństwo przypadkowego spożycia przez człowieka jest minimalne.2. Wykładać w miejscach zabezpieczonych przed dostępem dzieci, zwierząt i ptactwa domowego.3. Trutki nie rozkładać gołymi rękoma - używać gumowych rękawic4. Wyszukiwać starannie szczątki padłych gryzoni i niszczyć je przez spalenie lub zakopywanie głęboko w ziemi, z dala od studni i innych zbiorników wodnych. W ten sam sposób zniszczyć pozostałą po akcji trutkę.5. Po pracy umyć ręce wodą i mydłem Ważność: 24 miesiące od daty produkcji (w temperaturze pokojowej) Produkt posiada Pozwolenie Ministra Zdrowia nr PL/2013/0102/A/MR Netto: 67,59 zł
Brutto: 73,00 zł
koszyk,powiedz, 2510
Netto: 67,59 zł
Brutto: 73,00 zł
Promocje
Już jest!!!

FOSILAN Acid
Płynny preparat zakwaszający

FOSILAN Acid jest mieszaniną kwasów organicznych i ekstraktów roślinnych, przeznaczoną dla wszystkich grup produkcyjnych zwierząt ale przede wszystkim dla zwierząt młodych i intensywnie rosnących. Korzystnie wpływa na właściwe działanie układu pokarmowego poprzez silne zakwaszenie środowiska paszy i treści pokarmowej. Niska wartość pH jest konieczna do utrzymania prawidłowego składu flory bakteryjnej przewodu pokarmowego. FOSILAN Acid ułatwia przekształcenie pepsynogenu w pepsynę - główny enzym trawienny żołądka.  Stosowanie preparatu zmniejsza rozwój bakterii patogennych E.Coli, Clostridium, Salmonella, stymuluje rozwój pożytecznych bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus oraz wpływa na szybką regenerację kosmków jelitowych. Stosowanie Fosilan Acid w trakcie zaburzeń trawiennych zdecydowanie skraca        i łagodzi ich przebieg.  Ekstrakty roślinne zawarte w preparacie wykazują działanie antyutleniające, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciw-wirusowe. Substancje biologicznie czynne stabilizują mikroflorę a ich efektywność porównywalna jest ze skutecznością działania antybiotyków paszowych.  Synergiczne oddziaływanie ekstraktów roślinnych z kwasami prowadzi do poprawy wykorzystania paszy           i lepszych przyrostów zwierząt.

 

Działanie Preparatu
* obniżenie pH  treści żołądka
* obniżenie pH i pojemności wiążącej (buforowej)
  paszy
* efekt hamujący rozwój grzybów, bakterii,
  drożdży
* lepsze działanie pepsyny
* korzystny wpływ na rozwój pozytywnej
   mikroflory
* ograniczenie biegunek
* stymuluje odbudowę kosmków jelitowych
* dostarcza dodatkową pulę energii

 

Wskazania:
* przy intensywnej produkcji
* w celu pobudzenia apetytu
* przy wystąpieniu niestrawności i biegunki
* w okresie zmiany paszy
* po antybiotykoterapii
* w okresach narażenia  na stres
* w celu poprawienia efektów produkcyjnych

Stosowanie:
Na 1000 l wody pitnej
Profilaktycznie i po leczeniu antybiotykami 0,25 – 0,5 kg
W stanach biegunkowych                                         1 kg

Skład: kwas mlekowy, ortofosforowy, mrówkowy, octowy, cytrynowy, jabłkowy, mrówczan amonu, ekstrakt roślinny

 

Aktywacja pepsynogenu do pepsyny


Środki ostrożności:
Preparat silnie skoncentrowany.
Przed zastosowaniem zapoznać się z treścią etykiety.

Opakowania:
* Kanistry 5 l

Ostatnio przeglądane
Koszyk
...jest pusty

Zaloguj się

e-mail:

Hasło:

Bestsellery
Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Szukaj treści

Wpisz szukaną frazę


Wyszukiwanie zaawansowane
Statystyki
Produktów: 281
Kategorii: 32
Odwiedzin: 1166
Ostatnio przeglądane
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.